Повече за нас

ПОВЕЧЕ ЗА НАС И ЕКИПЪТ НИ

Пента Аспекти е създадена през 1995 г. и оттогава постоянно развива своята дейност в областта на консултантските услуги. В дългогодишния ни опит сме развили широк спектър от специализирани дейности, които да помогнат на нашите клиенти да вземат информирани решения, да разработват и да проследяват своите бизнес стратегии, както и да популяризират своите продукти и услуги. Нашият основен фокус е в сферата на медийните анализи, разработването на комуникационни стратегии, както и в предоставянето на ново поколение ПР и рекламни услуги.

МИСИЯ, ВИЗИЯ, БЪДЕЩЕ

От самото си създаване, Пента Аспекти има за цел изследователският подход да бъде основополагащ при всички предлагани от нас услуги. Този начин на работа гарантира, че всички решения, които предоставяме се основават на реалната пазарна, икономическа, политическа и социална среда. За нас това е верният път в ерата на информацията, за да могат нашите клиенти да се възползват оптимално от нея, помагайки да намерят най-правилната стратегия за средата, в която я прилагат.

ИМАТЕ ВЪПРОС ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СРЕЩНЕМ?

userschart-bars